Partneri/sponzori

U ovom dijelu prezentacije, klikom na podstavke u izborniku (Institucije, Poduzeća) možete se informirati o partnerskim institucijama i kompanijama, sa kojima Centar surađuje ili je u poslovnom odnosu.