Usluge Centra

Centar podupire Inicijativu “Pojas i put” u Bosni i Hercegovini, pružajući stručne usluge na raznim poljima djelovanja. Centar raspolaže mrežom partnera u sektoru vlade, te u akademskom, privatnom i medijskom sektoru koje koristimo od slučaja do slučaja.

Naše usluge kreću se u širokom rasponu koje obuhvata istraživanja tržišta, istraživanja javnog mnijenja, različite vrste analitičkih obrada podataka, komunikacijske strategije, krizni menadžment, kampanje, due diligence, te pravne i poslovne ekspertize. Svakom klijentu prilazimo individualno, kreirajući ponudu na osnovu potreba, zahtijeva i ponuđenih rješenja.