CV Faruk Borić

Tokom profesionalne karijere radio kao novinar i urednik u brojnim klasičnim i novim medijima. Obnašao je dužnost generalnog direktora Federalne novinske agencije (FENA), te glavnog i odgovornog urednika dnevne novine Oslobođenje, sedmičnog magazine BH Dani, te online portal Klix.ba (Nekadašnji Sarajevo-x).

Diplomirao je žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, magistrirao sociologiju na Centru za interdisciplinarne poslijediplomske studije (CIPS) Univerziteta u Sarajevu (2012), a od 2014. doktorand je na odsjeku politologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Rođen 1978. u Bihaću, BiH.

Jedan od osnivača i predsjednik Udruženja “Bosansko-kineskog prijateljstva”.