Kontakt

Centar za promociju i razvoj Inicijative “Pojas i put”

Adresa: Alipašina 19, 71000 Sarajevo

Telefon : +387 61 22 07 67, +387 63 76 81 96

Mail: kontakt@pojasiput.ba