POJAS I PUT Centar

NAŠE USLUGE

Centar podupire Inicijativu “Pojas i put” u Bosni i Hercegovini, pružajući stručne usluge na raznim poljima djelovanja. Centar raspolaže mrežom partnera u sektoru vlade, te u akademskom, privatnom i medijskom sektoru koje koristimo od slučaja do slučaja.
Naše usluge kreću se u širokom rasponu koje obuhvata istraživanja tržišta, istraživanja javnog mnijenja, različite vrste analitičkih obrada podataka, komunikacijske strategije, krizni menadžment, kampanje, due diligence, te pravne i poslovne ekspertize. Svakom klijentu prilazimo individualno, kreirajući ponudu na osnovu potreba, zahtijeva i ponuđenih rješenja.
Pojas i put Centar

ŠTA RADIMO

ANALIZE

ISTRAŽIVANJA

IZVJEŠĆA

EKSPERTIZE

KONZALTING

PUBLIKACIJE

POJAS I PUT Centar

ZAŠTO MI?

Tim sastavljen od vrhunskih profesionalaca

Rad vode stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom

Relevantnost na području zagovaranja, međunarodnih odnosa, medija, ekonomije itd.

5 godina s vama

Centar za promociju i razvoj Inicijative "Pojas i put"