Misija i vizija

Misija Centra je:

• Promoviranje Inicijative “Pojas i put” s ciljem informiranja javnosti, kako stručne tako i zainteresirane, te donositelja političkih odluka, o značaju Inicijative “Pojas i put” u svim njenim segmentima

• Multidisciplinarno izučavanje Inicijative „Pojas i put“ koristeći standardne naučne metode i alate

• Zagovaranje aktivnosti u smjeru kvalitetnije i brže implementacije projekata koji proizilaze iz Inicijative „Pojas i put“

• Pomoć kineskim kompanijama u regiji Jugoistočne Evrope i firmama iz BiH i regije u Kini, kako javnim tako i privatnim, u svim segmentima poslovanja, od definiranja strategije preko pronalaska partnera do plasiranja proizvoda na datim tržištima

Vizija Centra je:

• Jačanje bilateralnih veza BiH i Narodne Republike Kine naročito na polju ekonomske i kulturne saradnje kroz razmjenu ljudi, ideja, roba i kapitala

• Vidljivija pozicija BiH u multilateralnoj inicijativi „Pojas i put“

• Iskoristiti Inicijativu „Pojas i put“ u što je moguće većem kapacitetu za razvoj BiH na svim nivoima i svim segmentima koje pokriva Inicijativa