Zapošljavanje u Kini će biti stabilno ove godine, iako se očekuje 11,5 miliona novih diplomanata

Ukupna kineska situacija sa zapošljavanjem ostat će stabilna 2023. jer se privreda nastavlja oporavljati uz optimiziran odgovor na COVID-19 i politike za rast, rekla je visoka dužnosnica iz vlade.

Zemlja je zadržala stabilnost zapošljavanja tokom cijele prošle godine, sa 12,06 miliona radnih mjesta otvoreno u urbanim regijama, što je premašilo godišnji cilj od 11 miliona prije roka, rekla je ministrica ljudskih resursa i socijalne sigurnosti Wang Xiaoping u intervjuu za Xinhua.

Zapošljavanje diplomiranih studenata bilo je općenito stabilno, a zaposleno je više ljudi koji su izvučeni iz siromaštva u poređenju sa 2021., rekla je Wang.

Teško stečeno postignuće postignuto je u pozadini ekonomskog usporavanja, ponovnog izbijanja epidemije i složenog i fluidnog vanjskog okruženja, primijetila je Vang, pripisujući ga efikasnim politikama za podršku ekonomskom rastu, pomoći preduzećima, promoviranju poduzetništva, pomoći ključnim grupama uključujući radnike migrante i ojačati obuku i usluge za osobe koje traže posao.

Međutim, ona je priznala postojeće pritiske i izazove u osiguranju zaposlenja, obećavši da će “učiniti sve kako bi održala ukupnu stabilnost u zapošljavanju”.

Politika zapošljavanja prije svega će biti ojačana, uz napore na fiskalnom i monetarnom planu za jačanje zaposlenosti, rekla je Wang.

Više podrške biće dato uslužnom sektoru, mikro i malim preduzećima, te samozaposlenim licima, koji imaju veliki kapacitet za zapošljavanje, navela je ona.

Pojačaće se mjere za podsticanje pokretanja biznisa i pomoć onima koji su se riješili siromaštva, dok će se, prema riječima Wang, provoditi veliki programi obuke za ključne grupe i industrije.

Kako se očekuje da će broj novih diplomaca ove godine dostići novi maksimum od 11,58 miliona, ministrica je istakla rad koji će im pomoći da pronađu posao kao “glavni prioritet”.

Među nizom mjera za rješavanje ovog izazova, zemlja će obezbijediti subvencije za podsticanje preduzeća da otvaraju radna mjesta, kaže Wang.

Također će biti uloženi napori da se stabilizuje zapošljavanje u javnom sektoru, poboljšaju usluge i obuka, te ponudi personalizirana pomoć diplomcima koji imaju poteškoća u pronalaženju posla, rekla je ona.