Globalna civilizacijska inicijativa: još jedan poklon Kine svijetu

Xi Jinping, generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) i kineski predsjednik, predložio je Inicijativu za globalnu civilizaciju (CGI) kada je održao glavni govor na ceremoniji otvaranja konferencije “KPK u dijalogu sa svjetskim političkim partijama” na visokom nivou. Nakon Globalne razvojne inicijative (GDI) i Globalne sigurnosne inicijative (GSI), ovo je treća velika kineska globalna inicijativa. Ona, u osnovi, odgovara na niz pitanja vremena, poput kakva nam je modernizacija potrebna ili kako možemo postići modernizaciju. Inicijativa je postala još jedno važno javno dobro koje se pruža svijetu.

Šta je pozadina GCI? To što se posljednjih godina, kako su se geopolitički sukobi intenzivirali, teorije poput one o sukobu civilizacija vratile u pažnju javnosti pod poticajima nekih političkih i intelektualnih krugova koji uglavnom dolaze sa zapada. Mržnja i nerazumijevanje među različitim civilizacijama ozbiljno su ometali međunarodnu saradnju. Istovremeno, incidenti “crnog labuda” – teško predvidljivih događaja koji se dešavaju s vremena na vrijeme; i “sivog nosoroga” – veoma predvidljivih prijetnji – često se događaju u međunarodnoj zajednici, a višestruki izazovi i krize se isprepliću i prepliću. Različite zemlje i civilizacije hitno moraju raditi zajedno kako bi se suočile s globalnim izazovima koji utiču na budućnost i sudbinu čovječanstva u cjelini. Može se reći da je Globalna civilizacijska inicijativa nastala kao odgovor na zahtjeve vremena i da ima snažan praktični značaj i praktičnu vrijednost.

GCI iznosi četiri zahtjeva: poštovanje različitosti civilizacija, zagovaranje zajedničkih vrijednosti čovječanstva, visoko vrednovanje naslijeđa i inovacija civilizacija i zajedničko zagovaranje snažne međunarodne međuljudske razmjene i saradnje.

GCI pokriva osnovne koncepte i principe da različite civilizacije mogu tolerisati jedna drugu i koegzistirati. To je velika inicijativa koja je vrlo konstruktivna, operativna i održiva. Budući da se zalaže za poštovanje različitih civilizacija i podršku njihovim razvojnim pravima, u potpunosti zadovoljava snažne potrebe međunarodne zajednice i od samog početka pokazuje snažnu vitalnost, izazivajući entuzijastične reakcije u međunarodnoj zajednici.

Ideološke granice

Nakon završetka Hladnog rata, svijet je ušao u eru visoke globalizacije, ali zapravo nije doživio mir. Hladnoratovski mentalitet i praksa razgraničenja ideoloških granica i upuštanja u konfrontaciju nisu nestali. Naprotiv, posljednjih godina sve ovo ponovo buja. U brojnim dijelovima svijeta, praksa razlikovanja prijatelja i neprijatelja u ime “vrijednosti” i udvaranja jedne frakcije dok se bori protiv druge frakcije baca ogromnu sjenu na svjetski mir i razvoj.

Nadalje, bez istinske jednakosti i uključenosti među civilizacijama, proces mira i razvoja uvijek će biti u opasnosti. Bilo je previše tragedija u tom pogledu, kako u historiji tako i aktuelno. U tom smislu, GCI je produžetak i dopuna GDI i GSI, i zajedno čine ključne komponente ljudske zajednice sa zajedničkom budućnošću.

Svijetu ne trebaju mržnja, podjele ili sukobi, a ljudi svih zemalja žele živjeti dobrim životom. Od osnivanja Narodne Republike Kine, KPK je navela kineski narod da stvori dva čuda – brz ekonomski razvoj i dugoročnu društvenu stabilnost. Ovi procesi imaju svoju duboku unutrašnju logiku. GCI, GDI i GSI su visoko sažete verzije prošlih uspješnih iskustava Kine, koje je Kina spremna podijeliti sa svijetom bez rezerve kako bi postigla zajednički razvoj kroz međusobnu razmjenu i učenje. Može se reći da su sve tri ove inicijative visokokvalitetna globalna javna dobra koja pokazuju kinesku iskrenost i dobru volju.

Nova nada

Treba naglasiti da Kina nije samo „mislilac“ već i „činilac“ u promociji izgradnje ljudske zajednice sa zajedničkom budućnošću čovječanstva. U proteklih godinu dana, broj zemalja i međunarodnih organizacija koje podržavaju GDI porastao je na više od 100; Grupa prijatelja GDI-a osnovana na platformi Ujedinjenih nacija proširila se na više od 60 članova; i platforme kao što su Trust Fund za globalni razvoj i saradnju Jug-Jug, Centar za promociju globalnog razvoja i Kineska mreža znanja o globalnom razvoju takođe su uspostavljene jedna za drugom. Samo Saudijska Arabija i Iran su nedavno održali dijalog i postigli dogovor u Pekingu, što je također postala uspješna praksa GSI. To se dogodilo manje od godinu dana nakon što je inicijativa prvi put predložena.

Dakle, ima više razloga za očekivati da će GCI, zajedno sa GDI i GSI, konstantno ubrizgavati stabilnost i unositi novu nadu u ovaj svijet turbulencija i promjena. Istovremeno, također vjerujemo da će se kineska modernizacija, kao novi oblik ljudskog napretka, oslanjati na zasluge drugih civilizacija i učiniti vrt svjetskih civilizacija življim.