Novi zamah kineske mudrosti

Kineski predsjednik Xi Jinping visoko cijeni kulture i ima duboko razumijevanje kulture koje vremenom jača. Za njega kultura igra jedinstvenu i nezamjenjivu ulogu u podmlađivanju Kine i izgradnji globalne zajednice zajedničke budućnosti čovječanstva. On govori u ime kineske mudrosti, koja se prenosi milenijumima, zalaže se za zajednički prosperitet globalnih civilizacija, pozdravlja procvat popularnih kulturnih proizvoda i potiče mlade da se pridruže putu nasljeđivanja i ponovnog osmišljavanja svojih ponosnih tradicija.

Nakon što je iznio Inicijativu za globalni razvoj (GDI) i Inicijativu za globalnu sigurnost (GSI) za rješavanje zajedničkih izazova s kojima se cijeli svijet suočavao tokom ljudske istorije, kineski predsjednik Xi Jinping iznio je treći, jednako sveobuhvatan prijedlog – Globalnu civilizacijsku inicijativu.

Čitajući kroz specifičnosti ove inicijative i obilje konotacija koje ona nosi, stručnjaci se slažu da ona ne samo da utjelovljuje zajedničku vrijednost čitavog čovječanstva za civilizaciju, već i odražava suštinu tradicionalne kineske kulture koja proizlazi iz drevne kineske mudrosti. GCI se zalaže za poštovanje raznolikosti civilizacija i principa jednakosti, uzajamno učenje, dijalog i inkluzivnost, naglašava zajedničke vrijednosti čovječanstva kao što su mir, razvoj, jednakost, demokracija i sloboda, poziva na nasljeđe i inovacije tradicionalnih kultura i promiče jačanje međunarodne razmjene među ljudima koje njeguju međusobno razumijevanje .

Jedan cvijet ne čini proljeće, dok stotinu cvjetova u punom cvatu donosi proljeće u baštu, kako kaže GCI. Naučnici iz Kine i inostranstva sa kojima su razgovarali novinari Global Timesa pozdravili su inicijativu kao “poštovanje različitosti civilizacija”, “zajedničke vrijednosti čovječanstva”, “važnost nasljeđa i inovacija civilizacija” i “snažne međunarodne ljude – međuljudsku razmjenu i saradnju” kao ključnu za “otvaranje nove perspektive poboljšane razmjene i razumijevanja među različitim narodima i bolje interakcije i integracije raznolikih kultura.”

Dijalog među civilizacijama

Za Steliosa Virvidakisa u Atini, dobrodošlica novim naučnicima u novoosnovani Centar grčkih i kineskih drevnih civilizacija će postati nova normalnost u narednim mjesecima. Osnivanje centra je omogućio predsjednik Xi. Nadaleko viđen kao oličenje GCI, centar je od velikog historijskog i savremenog značaja jer su dvije zemlje posvećene promovisanju razmjene i međusobnog učenja, kao i promociji razvoja različitih civilizacija.

Xi je nedavno odgovorio na pismo Virvidakisa, predsjednika upravnog odbora Centra, i još četvorice grčkih naučnika, uputivši im svoje čestitke. Ohrabreni pismom, očekuje se da će se projekat razvijati bez problema. Očekuju angažman francuskog naučnika koji će u okviru Centra govoriti o historiji drevne kineske matematike, izraelskog profesora koji će prezentirati tradicionalnu kinesku medicinu i dva kineska profesora koji će uskoro da posjete Atinu.

Suštinu takve snažne razmjene simbolizira umjetnički rad kineskog kipara Wu Weishana. On je dvije skulpture, Konfučija i Sokrata, postavio na antičkoj Agori u Atini i postavio u položaj kao da su u dijalogu. Iinstalacija se zove Sokrat i Konfučije: Susret.

Dijalog bi se trebao odvijati između velikih naroda i mislilaca, i među raznim civilizacijama. Stabilan razvoj ljudskog društva “oslanja se na raznolikost, baš kao što se oslanja i priroda”, rekao je za Global Times Wang Xuebin, profesor Partijske škole Centralnog komiteta KPK (Nacionalne akademije upravljanja). “Moramo zaštititi raznolikost civilizacija i samo u raznolikosti možemo imati prave oblike dijaloga.”

Dugo vremena su se sukob civilizacija, jaz među njima i hegemonija doživljavale kao normalno stanje što nije u redu. “Civilizacije se ne bi trebale dijeliti na visoke ili niske, a civilizacija ne bi trebala imati nekakav univerzalni model. Monopol takozvanog jedinstvenog puta onemogućit će razvoj ljudskih bića za dugi vremenski period. I mnoge tragedije i katastrofe će uslijediti”, rekao je Wang.

Globalna rezonancija mladih

Za mlade širom svijeta, inicijativa koja potiče iz kineske tradicionalne kulture sadrži univerzalnu mudrost i predviđanje koje dijele različite civilizacije.

“Mi Arapi volimo da koristimo poslovični izraz ‘Iz svakog voćnjaka, uberi ružu’, što se odnosi na raznolikost i bogatstvo”, rekla je za GT Yara Ismail, predavač na Univerzitetu u Kairu. “Elokventan i svečan jezik predsjednika Xija podsjeća na ovu našu poslovicu.”

Hiljadama kilometara od Yare, indonežanski sinolog Novi Basuki prisjetio se zanimljive činjenice vezane za GCI. “Lekcije koje stičemo sviranjem angklunga, tradicionalnog indonežanskog muzičkog instrumenta sa devet tonova, nauče nas da je nemoguće da jedan izvođač završi jer je svaki izvođač u ansamblu angklung obično odgovoran za samo jedan tonalitet. Samo saradnja i koordinacija igrača može proizvesti prekrasnu muziku.”

Poput Kine, Indonezija je od davnina bila mjesto susreta civilizacije i lonac za taljenje. Indonezijska kultura je apsorbirala elemente iz indijske civilizacije, islamske civilizacije, zapadne civilizacije i kineske civilizacije. Na osnovu očuvanja individualnosti, indonezijska nacija aktivno je posuđivala iz drugih kultura, a zatim je na genijalan način izmirivala raznolikosti i razlike prisutne među različitim kulturama, prije nego što je formirala multikulturalizam koji postoji u indonezijskom društvu i što je proces koji traje i danas, rekao je Basuki.

Put integriteta

Inicijativa je još jedno veliko javno dobro koje je Kina pružila svijetu nakon Globalne razvojne inicijative (GDI) i Globalne sigurnosne inicijative (GSI), koje je iznio predsjednik Xi, 2021. i 2022. godine. “Te tri inicijative su čvrsti stubovi globalne zajednice sa zajedničkom budućnošću”, rekao je profesor Wang, dodajući da je sigurnost pretpostavka razvoja, razvoj pokretačka snaga sigurnosti, a civilizacija tlo potrebno kao gorivo za oboje i osnovni put kojim treba krenuti naprijed. “Sve troje se nalazi u jedinstvu, oličavaju naše sistemsko razmišljanje i prenose našu mudrost i filozofiju svijetu“.

Kineska civilizacija stara 5.000 godina je okosnica ovih velikih misli i inicijativa jer pomaže u izgradnji naših postojećih vrijednosti i koncepta civilizacije i gura naprijed kontinuirane teorijske inovacije.

Kineska civilizacija koju predstavlja konfučijanizam ne samo da nas je njegovala hiljadama godina, već je uticala i na svijet. Bilo da se radi o Istočnoj Aziji, Jugoistočnoj Aziji ili Evropi, uticaj kineske kulture je vidljiv u nekoj fazi, što pomaže svijetu da razumije naše inicijative i izgradi mostove između ljudi iz različitih sredina.

Konfučijanizam se prenosio hiljadama godina i nastavio je biti otvoren za razmjenu i međusobno učenje. To je samoobogaćujuća filozofija sposobna da izvrši kreativnu transcendenciju i transformaciju, bilo kroz integraciju drevnog i modernog, ili kroz kombinaciju onoga što je autentično kinesko i onoga što je izrazito zapadno u historiji, objasnio je Wang.

GCI se smatra još jednom šansom za Kinu da podari veći doprinos svijetu i šansa za svijet da bolje razumije Kinu.

Yang Chaoming, dekan Konfucijevog istraživačkog instituta u Kini, smatra da nije slučajno što je kineski lider mogao da iznese Inicijative za rešavanje svetskih problema. GCI se bavi stvarnim problemima i privlačna je jer je ukorijenjena u hiljadama godina kineske mudrosti i odražava civilizacijsku težnju ka putu integriteta: “Mencius je govorio da se svijet stabilizira u jedinstvu, što znači osjećaj cjeline i da ne treba misliti samo za sebe, već i za druge”.

Mnogi problemi u svijetu nastaju zbog nedostatka komunikacije i razumijevanja među civilizacijama i nerazumijevanja Kine od  strane Zapada, smatra Yang, i zato je prisutan narativ o “sukobu civilizacije” što je gotovo jednako sadržinski kao i teorija “kineske prijetnje”.

“GCI će probuditi one koji su u neredu i pružiti priliku svijetu da se ponovo fokusira na harmoniju i stabilnost i kako ih postići”, rekao je Yang za Global Times.

Yang vjeruje da GCI odražava njenu brigu za cijelo čovječanstvo. “Kada je nečija pažnja fokusirana na porodicu, on donosi dobre izbore za porodicu; dok kada jedna civilizacija brine o cijelom čovječanstvu, ova civilizacija idealno odgovara interesima čovečanstva.”

„Put kojim Kina ide je put integriteta, koji je određen njenim kulturnim duhom“, kaže Jang. Kina je raznolika, ali ujedinjena, te stoga ima snažnu inkluzivnost i koheziju, rekao je Yang. To je upravo u skladu sa civilizacijskom inicijativom na globalnom nivou koju je iznjeo kineski lider.