Kina će uložiti veće napore u privlačenje stranih ulaganja

Kina će jačati podršku politike stranim ulaganjima, izjavio je funkcioner Ministarstva trgovine na konferenciji za medije.

Ministarstvo će sa povezanim sektorima zajedno sprovoditi smjernice za dalje poboljšanje okruženja stranih ulaganja u Kini, i uložiće veće napore u privlačenje stranih ulaganja, koje je objavio kineski Državni savjet u nedjelju, rekao je Chen Chunjiang, zamjenik ministra trgovine.

Ministarstvo će dalje produbiti reforme i otvaranje, efektivno poboljšati poslovno okruženje, kao i uložiti napore u stabilizovanje strane trgovine i investicija, rekao je Chen.
Pored ovih smjernica, Ministarstvo će dalje sprovoditi uredbe i mjere koje su stupile na snagu početkom ove godine.

Ove mjere obuhvataju politike koje su saopštene u aprilu za stabilizovanje strukture spoljne trgovine, kao i politike u junu za produbljivanje reformi u određenim zonama za vanjsku trgovinu i u luci za slobodnu trgovinu na Hainanu, kako bi ove mjere bile u skladu sa visokostandardnim međunarodnim ekonomskim i trgovinskim pravilima.

Kina je u januaru od povezanih sektora i regionalnih vlasti zahtijevala da dalje pruže podršku stranim investitorima u osnivanju centara za istraživanje.

Službeni statistički podaci pokazuju da je u Kini u prvoj polovini ove godine osnovano 23.536 novih stranih preduzeća, što je porast za 35,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine.