Kina: Usvojen novi zakon o imunitetu stranih država na tlu Kine

Kina je usvojila zakon o poboljšanju kineskog sistema imuniteta stranih država, koji propisuje pravila za kineske sudove za rješavanje građanskih predmeta koji uključuju stranu državu i njenu imovinu, izjavio je u utorak glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova.

Portparol je to dao kao odgovor na upit o Zakonu Narodne Republike Kine o imunitetu stranih država, koji je pregledao i usvojio Stalni komitet Nacionalnog narodnog kongresa Kine na nedavnoj sjednici. Zakon je prilagodio prethodni stav Kine o apsolutnom državnom imunitetu i ovlastio sudove u Kini da razmatraju tužbe protiv stranih država.

Zakon potvrđuje temeljno načelo da strana država i njena imovina uživaju imunitet u Kini, a istovremeno propisuje izuzetke koji se odnose na nesuverene akte strane države, prema kojima kineski sudovi mogu vršiti nadležnost, kao što su slučajevi koji uključuju sporove koji nastaju iz komercijalne djelatnosti, relevantne tjelesne povrede i materijalnu štetu, rekao je portparol.

Zakon također navodi da kineski sudovi mogu poduzeti prinudne sudske mjere protiv komercijalne imovine strane države pod strogo ograničenim okolnostima, a u potpunosti se pridržava međunarodnog prava i također je u skladu sa opštom državnom praksom, rekao je portparol.

Portparol je rekao da je donošenje zakona normalna zakonodavna aktivnost koju sprovodi Stalni komitet kineskog Nacionalnog narodnog kongresa, koji propisuje odredbe vezane za imunitet stranih država u skladu sa međunarodnom praksom i ima za cilj da unaprijedi sistem imuniteta stranih država u Kini.

Zakon propisuje pravila kojima se kineski sudovi trebaju baviti građanskim predmetima koji uključuju stranu državu i njenu imovinu, u cilju zaštite zakonitih prava i interesa zainteresovanih strana, zaštite suverene jednakosti država i promoviranja prijateljske razmjene sa drugim zemljama, što sve zauzvrat podstiče otvaranje Kine na višem nivou, prema glasnogovorniku.

“Kao odgovorna velika zemlja, Kina čvrsto podržava princip suverene jednakosti i vjerno će provoditi ovaj zakon kako bi zaštitila legitimna prava i interese kineskih državljana i pravnih osoba i poštovala imunitete koje uživaju strane države prema međunarodnom pravu”, dodao je glasnogovornik.