Kineska sigurnosna inicijativa: Prioriteti saradnje

Zajednička težnja je da postignemo trajni svjetski mir, tako da sve zemlje mogu uživati u mirnom i stabilnom vanjskom okruženju. Kina je spremna da vodi bilateralnu i multilateralnu bezbjednosnu saradnju sa svim zemljama i međunarodnim i regionalnim organizacijama u okviru Globalne bezbjednosne inicijative i aktivno promoviše koordinaciju bezbjednosnih koncepata i približavanje interesa. Slijede aktivnosti koje Kina poziva sve strane da podrže.

1. Aktivno učestvovati u formulisanju Nove agende za mir i drugih predloga koje je u Našoj zajedničkoj agendi iznjeo generalni sekretar UN. Podržite napore UN-a na poboljšanju prevencije sukoba i u potpunosti iskoristite arhitekturu izgradnje mira za pomoć postkonfliktnim državama u izgradnji mira. Dalje iskoristite podfond za mir i sigurnost generalnog sekretara Trust fonda Kine i UN-a za mir i razvoj i podržite veću ulogu UN-a u pitanjima globalne sigurnosti.

2. Promovirati koordinaciju i zdravu interakciju među glavnim zemljama i izgraditi odnos između velikih zemalja koji karakteriše mirno koegzistiranje, ukupnu stabilnost i uravnotežen razvoj. Velike zemlje preuzimaju posebno važne odgovornosti u održavanju međunarodnog mira i sigurnosti. Pozovite velike zemlje da vode primjerom u poštovanju jednakosti, dobre vjere, saradnje i vladavine prava, te u poštivanju Povelje UN-a i međunarodnog prava.

3. Čvrsto podržavati konsenzus da se „nuklearni rat ne može dobiti i nikada se ne smije voditi“. Poštujte zajedničku izjavu o sprječavanju nuklearnog rata i izbjegavanju utrke u naoružanju koju su izdali čelnici pet država s nuklearnim oružjem u januaru 2022. Ojačati dijalog i suradnju među državama s nuklearnim oružjem kako bi se smanjio rizik od nuklearnog rata. Čuvati međunarodni režim nuklearne neproliferacije zasnovan na Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja (NPT) i aktivno podržavati napore zemalja u relevantnim regijama da uspostave zone bez nuklearnog oružja. Promovirati međunarodnu saradnju u oblasti nuklearne sigurnosti, kako bi se izgradio pravičan, kolaborativan i obostrano koristan međunarodni sistem nuklearne sigurnosti.

4. U potpunosti implementirati rezoluciju Promovisanje međunarodne saradnje u mirnodopskoj upotrebi u kontekstu međunarodne sigurnosti usvojenu na 76. zasjedanju Generalne skupštine UN-a. Obavljati saradnju u okvirima kao što su Komitet 1540 Vijeća sigurnosti UN-a, Konvencija o hemijskom oružju (CWC) i Konvencija o biološkom oružju (BWC), promovirati potpunu zabranu i temeljito uništavanje oružja za masovno uništenje i jačati kapacitete svih zemalja u oblastima uključujući kontrolu izvoza neširenja, biosigurnost i zaštitu od hemijskog oružja.
Podržati proces globalne kontrole konvencionalnog naoružanja. Podržati saradnju između Kine, Afrike i Evrope u kontroli malokalibarskog i lakog naoružanja pod pretpostavkom poštivanja volje Afrike. Podržati implementaciju inicijative Silence the Guns u Africi. Aktivno provoditi međunarodnu saradnju i pomoć u humanitarnom deminiranju i pružati pomoć pogođenim zemljama onoliko koliko vam to dozvoljava.

5. Promovirati političko rješavanje međunarodnih i regionalnih žarišnih pitanja. Ohrabrite dotične zemlje da prevaziđu razlike i riješe žarišta kroz iskren dijalog i komunikaciju. Podržati međunarodnu zajednicu u konstruktivnom sudjelovanju u političkom rješavanju žarišta, pod pretpostavkom nemiješanja u unutrašnje stvari, uglavnom putem olakšavanja mirovnih pregovora, uz pravičnost i praktičnost kao glavni stav, i uglavnom slijedeći pristup osvrtanja i na simptome i osnovne uzroke. Podržati političko rješavanje žarišnih pitanja kao što je ukrajinska kriza kroz dijalog i pregovore.

6. Podržati i poboljšati mehanizam regionalne sigurnosne saradnje i arhitekturu u čijem je središtu ASEAN, te se pridržavati ASEAN-ovog načina izgradnje konsenzusa i prilagođavanja međusobnog nivoa udobnosti radi daljeg jačanja sigurnosnog dijaloga i saradnje među zemljama u regionu. Podržati napore za promoviranje saradnje u netradicionalnim sigurnosnim oblastima u okviru saradnje Lancang-Mekong (LMC), implementirati relevantne projekte saradnje u okviru Posebnog fonda LMC-a i nastojati poticanje pilot zone za GSI kako bi zajednički zaštitili regionalni mir i stabilnost.

7. Provesti prijedlog u pet tačaka o ostvarivanju mira i stabilnosti na Bliskom istoku, uključujući zagovaranje međusobnog poštovanja, očuvanja jednakosti i pravde, ostvarivanje neširenja, zajedničko njegovanje kolektivne sigurnosti i ubrzavanje razvojne saradnje, kako bi se zajednički uspostavio novi sigurnosni okvir na Bliskom istoku. Podržati pozitivan zamah i napore zemalja Bliskog istoka da ojačaju dijalog i poboljšaju svoje odnose, udovolje razumnim sigurnosnim zabrinutostima svih strana, jačaju unutrašnje snage za očuvanje regionalne sigurnosti i podržavaju Ligu arapskih država (LAS) i druge regionalne organizacije u igranju konstruktivne uloge u tom pogledu. Međunarodna zajednica bi trebala poduzeti praktične korake kako bi unaprijedila rješenje palestinskog pitanja o dvije države, te sazvati veću, autoritativniju i utjecajniju međunarodnu mirovnu konferenciju, kako bi se što prije postiglo pravedno rješenje palestinskog pitanja.

8. Podržati napore afričkih zemalja, Afričke unije (AU) i subregionalnih organizacija u rješavanju regionalnih sukoba, borbi protiv terorizma i zaštiti pomorske sigurnosti, pozvati međunarodnu zajednicu da pruži finansijsku i tehničku podršku operacijama protiv terorizma predvođenim Afrikom, te podržati Afričke zemlje u jačanju svoje sposobnosti da samostalno čuvaju mir. Podržati rješavanje afričkih problema na afrički način i promovirati mirno rješenje u žarištima na Rogu Afrike, Sahelu, regionu Velikih jezera i drugim područjima. Aktivno implementirati Outlook o miru i razvoju na Rogu Afrike, promovirati institucionalizaciju Konferencije mira, upravljanja i razvoja Kine i Roga Afrike i aktivno raditi na pokretanju pilot projekata saradnje.

9. Podržite zemlje Latinske Amerike i Kariba u aktivnom ispunjavanju obaveza navedenih u Proklamaciji Latinske Amerike i Kariba zonom mira i podržite Zajednicu država Latinske Amerike i Kariba i druge regionalne i podregionalne organizacije u igranju aktivnih uloga u održavanju regionalnog mira i sigurnosti i pravilnom rukovanju regionalnim žarišnim tačkama.

10. Obratiti veliku pažnju na posebnu situaciju i legitimnu zabrinutost pacifičkih ostrvskih zemalja u pogledu klimatskih promjena, prirodnih katastrofa i javnog zdravstva, podržati napore pacifičkih otočnih zemalja da se suoče s globalnim izazovima i podržati ostrvske zemlje u implementaciji Strategije za 2050. plavog pacifičkog kontinenta. Povećati obezbjeđivanje materijala, sredstava i talenata kako bi se pomoglo ostrvskim zemljama da poboljšaju svoju sposobnost da se nose s netradicionalnim sigurnosnim prijetnjama.

11. Ojačati pomorski dijalog i razmjenu i praktičnu saradnju, pravilno rješavati morske razlike i raditi zajedno na suzbijanju transnacionalnih zločina na moru, uključujući pirateriju i oružanu pljačku, kako bi se zajednički zaštitili pomorski mir i spokoj i sigurnost morskih puteva. Pozvati uzvodne i nizvodne zemlje duž prekograničnih rijeka da se aktivno uključe u međunarodnu suradnju, rješavaju relevantne sporove kroz dijalog i konsultacije, osiguravaju sigurnost plovidbe na prekograničnim rijekama, racionalno koriste i štite vodne resurse i štite ekološku okolinu prekogranične rijeke.

12. Ojačati ulogu UN-a kao centralnog koordinatora u globalnoj borbi protiv terorizma, podržati međunarodnu zajednicu u potpunoj provedbi rezolucija Generalne skupštine UN-a i Vijeća sigurnosti o borbi protiv terorizma i Globalne strategije za borbu protiv terorizma, te se zajednički obračunati sa svim terorističkim organizacijama i pojedincima koje je odredilo Vijeće sigurnosti. Usmjeriti više globalnih resursa za borbu protiv terorizma zemljama u razvoju kako bi se poboljšala njihova izgradnja kapaciteta za borbu protiv terorizma. Protivite se povezivanju terorizma sa bilo kojom određenom zemljom, etničkom grupom ili religijom. Poboljšati studije i odgovore na uticaj novih tehnologija na globalne napore u borbi protiv terorizma.

13. Produbiti međunarodnu saradnju u oblasti informacione bezbjednosti. Kina je iznijela Globalnu inicijativu za sigurnost podataka i poziva na zajedničke napore za formuliranje globalnih pravila o digitalnom upravljanju koja odražavaju volju i poštuju interese svih strana. Slijedite Inicijativu za suradnju Kine i LAS-a o sigurnosti podataka i Inicijativu za suradnju u sigurnosti podataka Kine i Centralne Azije, zajedno se bavite raznim kibernetičkim prijetnjama i radite na uspostavljanju globalnog sistema upravljanja u cyber prostoru koji sadrži otvorenost i inkluziju, pravdu i pravičnost, sigurnost i stabilnost, snagu i vitalnost.

14. Ojačati upravljanje rizikom za biosigurnost. Zajednički zagovarajte odgovorna istraživanja o bionauci i ohrabrite sve zainteresirane strane da se pozivaju na Tianjin biosigurnosne smjernice za kodekse ponašanja za naučnike na dobrovoljnoj osnovi. Zajednički ojačati izgradnju kapaciteta laboratorija za biosigurnost, smanjiti rizike biosigurnosti i promovirati zdrav razvoj biotehnologije.

15. Ojačati međunarodno upravljanje sigurnošću u vezi sa umjetnom inteligencijom (AI) i drugim tehnologijama u nastajanju, te spriječiti i upravljati potencijalnim sigurnosnim rizicima. Kina je izdala dokumente sa stavom o regulisanju vojnih aplikacija i jačanju etičkog upravljanja AI, i spremna je da ojača komunikaciju i razmjenu sa međunarodnom zajednicom o upravljanju sigurnošću AI, promoviše uspostavljanje međunarodnog mehanizma sa širokim učešćem i razvija okvire upravljanja, standarde i norme zasnovane na opsežnom konsenzusu.

16. Ojačati međunarodnu saradnju u svemiru i zaštititi međunarodni poredak u svemiru zasnovan na međunarodnom pravu. Obavljati aktivnosti u svemiru u skladu sa međunarodnim pravom, čuvati sigurnost astronauta u orbiti i dugoročan i održiv rad svemirskih objekata. Poštujte i osigurajte jednako pravo svih zemalja na mirno korištenje svemira. Odlučno odbaciti naoružavanje i trku u naoružanju u svemiru, te podržati pregovore i zaključivanje međunarodnog pravnog instrumenta o kontroli naoružanja u svemiru.

17. Podržite Svjetsku zdravstvenu organizaciju u igranju vodeće uloge u globalnom upravljanju javnim zdravstvom i efikasno koordinirajte i mobilizirajte globalne resurse za zajednički odgovor na COVID-19 i druge velike globalne zarazne bolesti.

18. Čuvati globalnu sigurnost hrane i energije. Ojačati koordinacije djelovanjana da bi se osiguralo neometano funkcionisanje međunarodne trgovine poljoprivrednim proizvodima, osiguravanje stabilne proizvodnje žitarica i neometanih lanaca snabdijevanja, te izbjegavanju politizacije i korištenja pitanja sigurnosti hrane kao oružja. Ojačati međunarodnu koordinaciju energetske politike, stvoriti sigurno i stabilno okruženje za osiguranje transporta energije i zajednički održati stabilnost globalnog tržišta energije i cijena energije.

19. U potpunosti i efikasno implementirati Konvenciju UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Podsticati sve zemlje da zaključe ili se pridruže međunarodnim ugovorima, konvencijama ili sporazumima ili naprave institucionalne aranžmane za borbu protiv transnacionalnog kriminala. Podržati tri međunarodne konvencije UN-a o kontroli droga, zaštititi međunarodni sistem kontrole droga i zagovarati koordinaciju, zajedničku odgovornost i iskrenu saradnju u međunarodnoj zajednici kako bi se zajednički riješili izazovi koje predstavlja problem droga i izgradila zajednica sa zajedničkom budućnošću za čovječanstvo koja je oslobođena štete od droga. Aktivno sprovoditi saradnju u oblasti provođenja zakona na osnovu poštovanja suvereniteta svake zemlje, kako bi se zajednički poboljšali kapaciteti za provođenje zakona i upravljanje sigurnošću. Podržati uspostavljanje globalnog sistema obuke za obuku više službenika za zemlje u razvoju za provođenje zakona koji odgovaraju na sigurnosne potrebe svojih zemalja.

20. Podržati saradnju među državama u rješavanju klimatskih promjena i održavanju stabilnih i neometanih lanaca snabdijevanja i industrijskih lanaca, te ubrzati implementaciju UN-ove Agende za održivi razvoj 2030. kako bi se promovirala održiva sigurnost kroz održivi razvoj.

Priredila: Redakcija Glasa Kine