CV Bojana Pavlović

CURRICULUM VITAE

Bojana Pavlović

Doktor nauka kineske filologije

Magistar nauka modernog kineskog

Diploma osnovnih studija- kineski jezik i književnost

 

Informacije

Ime i prezime: Bojana Pavlović

Državljanstvo: Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska

Datum i mjesto  rodjenja: Zagreb, 28. novembar, 1979.

E-mail: ono1nesto@yahoo.com

Obrazovanje

  1. diploma doktora   nauka   kineske   filologije-klasični   kineski,   predmoderni   kineski,   odbranjena doktorska teza:  “Gramatikalizacija  kineskih  prijedloga  od  Ming  dinastije  naovamo”;  objavljeno pet članaka i monografija u stručnim magazinima u NR Kini i kod nas.
  2. diploma magistra nauka kineske filologije ( moderni kineski), odbranjena magistarska teza.
  3. diploma kineskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Profesionalno iskustvo

  1. šef Katedre za sinologiju FFUIS

2014, 2015. prevodila na sudu BiH.

2012-2015. prevodila za različite privrednike iz NR Kine.

  1. docent na Katedri za sinologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
  2. predavač engleskog i kineskog na privatnim školama u Beogradu, R. Srbija

2004- 2011 podučavanje engleskog za djecu, uzrast 3 do 15 godina u vrtićima i školama,   kao i na  raznim   jezičkim institutima u Nanjingu i drugim gradovima u NR Kini (konverzacioni i poslovni engleski, predavanje i prevođenje sa engleskog na kineski i obrnuto u kompanijama Phillips, Fiat kao i na Međunarodnom aerodromu Lukou).

  1. prevodila projekat za Bosansku ambasadu u Pekingu.

Stipendije

China Scholarship Council- stipendija za strane studente, puna stipendija za magistarske studije, 2004-2007

China Scholarship Council- stipendija za strane studente, puna stipendija za doktorske studije, 2007-2011.

Profesionalna interesovanja i istraživačka polja: klasična literatura za djecu iz tzv. Nacionalnih studija, kulture Kine i Zapada, moderna i klasična kineska lingvistika i filologija.