Digitalizacija podataka: Ključ razvoja

Tehnološke inovacije igraju nezamjenjivu ulogu u stvaranju novih mogućnosti za održivost i razvoj. Digitalna tehnologija postaje važan pokretač održivog globalnog razvoja. Podaci, kao ključni element u digitalnoj tehnologiji, zahtijevaju usklađene napore za poboljšanje saradnje i razmjene podataka kako bi se otvorile jedinstvene mogućnosti za implementaciju SDG-a. Koristeći koncept “upravljanja podacima”, digitalne i druge granične tehnologije imaju potencijal da pomognu u implementaciji Agende za održivi razvoj 2030. rješavanjem problema nedostatka informacija i alata.

Predsjednik Xi Jinping najavio je na 75. sjednici Generalne skupštine UN-a da će Kina osnovati Međunarodni istraživački centar velikih podataka za ciljeve održivog razvoja (CBAS). Na inauguraciji, predsjednik Xi je poslao pismo čestitke sa porukom da će “naučno-tehnološke inovacije i primjena velikih podataka pomoći međunarodnoj zajednici da prevlada poteškoće i implementira Agendu za održivi razvoj 2030. na globalnoj razini”. Vizija CBAS-a je da promoviše realizaciju Agende 2030 pomoću naučnih i tehnoloških inovacija i velikih podataka. U okviru GDI-a ostvaren je sljedeći napredak:

 

1. Razvijanje prve SDG platforme za velike podatke na svijetu.

Platforma omogućava pristup preko 200 alata za analizu informacija o prostoru, procesima za podršku odlučivanju, simulacijskim modelima predviđanja i algoritmima za vizualizaciju, opslužujući ukupno 174 zemlje i regiona širom svijeta, sa ukupno preko 100 miliona posjeta i preko 1,34 miliona preuzimanja podataka. Uvrštena je u platformu Ujedinjenih nacija 2030 Connect.

2. Razvijanje i pokretanje prvog svjetskog satelita za nauku o održivom razvoju 1 (SDGSAT-1).

Kineska vlada je u septembru prošle godine objavila da će podaci SDGSAT-1 biti otvoreni svijetu. Trenutno je SDGSAT Open Science Program omogućio pristup korisnicima podataka u 70 zemalja.

3. Razvijanje i dijeljenje proizvoda podataka SDG-a.

Pored 6 setova podataka o SDG-u koje je kineska vlada donirala Ujedinjenim narodima prošle

godine, ove godine CBAS je također podijelio 7 setova globalnih proizvoda podataka o vodnim resursima sa Ujedinjenim narodima. Ovi podaci pružili su podršku zemljama u boljem ostvarivanju SDG u sigurnosti hrane, ekološkoj zaštiti kopna, klimatskim promjenama, urbanizaciji i drugim poljima.

4. Objavljivanje ozbiljnog izvještaja o velikim podacima kao podrška SDG-ima.

 

Izvještaji predstavljaju uspješno istraživanje, praćenje i evaluaciju Big Earth podataka o SDG-ima na globalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini, predstavljajući nove proizvode podataka, metode, modele i procese podrške odlučivanju. Godišnje objavljena serija “Big Earth podaci u podršci ciljevima održivog razvoja” predstavila je ukupno 106 studija slučaja koje su predstavile 84 seta proizvoda podataka SDG-a, 54 metode i modela i 75 prijedloga za podršku odlučivanju u četiri godine.

CBAS je izvršio opsežnu i dubinsku saradnju sa UNEP-om, UNDESA-om, UNCCD-om i UN-Habitatom na proučavanju SDG-a. Tokom protekle godine, CBAS je potpisao memorandume o saradnji sa IUCN, ICCROM i ICOMOS-om. Bruno Oberle, generalni direktor IUCN-a, izjavio je da će saradnja značajno unaprijediti i ojačati sposobnosti IUCN-a u ovoj oblasti i unaprijediti globalno vodstvo Kine u zaštiti svjetske baštine. Generalni direktor ICCROM-a Webber Ndoro napomenuo je da će ICCROM ovim potpisivanjem uspostaviti veoma snažno partnerstvo sa Kinom. Predsjednica ICOMOS-a Teresa Patricio vjeruje da će saradnja između dvije strane pomoći u sprovođenju sveobuhvatnije procjene uticaja kulturnog nasljeđa i njegovog okruženja.

Mnogo se može učiniti kako bi se ispunila misija GDI-a kad je riječ o podacima. Trebali bismo slijediti princip promoviranja „razmjene podataka, zajedničke upotrebe i obostrane koristi“, stvarati sinergiju sa strateškim okvirom „Mape puta za digitalnu saradnju“ i „Globalnog digitalnog dogovora“ koje promovira generalni sekretar Ujedinjenih naroda António Guterres, jačati izgradnju infrastrukture velikih podataka, te pružanje sveobuhvatnih usluga za održivi razvoj velikih podataka.

Treba uložiti napore u dinamičnoj procjeni globalnog napretka u održivom razvoju i razmjeni najnovijih metoda i uspješnih praksi za implementaciju naučnog plana održivog razvoja satelitske konstelacije, te za izgradnju globalne mreže za saradničko posmatranje SDG-a. Digitalna tehnologija ima ogroman potencijal da koristi ljudima svih zemalja i može dati jedinstven doprinos implementaciji GDI-a i promoviranju sveobuhvatne i dubinske implementacije Agende za održivi razvoj 2030.

 

Guo Huadong

(Autor je profesor Kineske akademije nauka, generalni direktor Međunarodnog istraživačkog centra za velike podatke za ciljeve održivog razvoja. Bio je član 10-člane grupe SDG generalnog sekretara UN-a (2018-2021