GDI: Za jači, zeleniji i zdraviji globalni razvoj

Razvoj je vječna težnja ljudskog društva. Implementacija Agende za održivi razvoj 2030 je ključna misija sadašnjeg trenutka međunarodne razvojne saradnje. Mir i razvoj ostaju osnovni trend vremena, a ljudi svuda snažno teže ostvarivanju boljeg života kroz održivi razvoj. Plima nove industrijske revolucije uzima zamah. Novi poslovni oblici i modeli koji su nastali iz digitalne ekonomije i zelenog razvoja i koji su se oblikovali tokom pandemije COVID-19 pružaju nove mogućnosti za dalji razvoj zemalja u razvoju. Pandemija je oštetila trend dostignuća u smanjenju siromaštva u proteklih deset godina i usporila ekonomski rast zemalja u razvoju. Pitanja poput sigurnosti hrane predstavljaju ozbiljne izazove. Digitalni jaz raste, a “razvojni jaz” između sjevera i juga nastavlja da se produbljuje. U tom kontekstu, pokrećemo Inicijativu “Izgradnja na SDG-ima do 2030. za jači, zeleniji i zdraviji globalni razvoj“ (Globalna razvojna inicijativa), s ciljem udruživanja napora za suočavanje s izazovima, promicanje oporavka nakon COVID-a i iskorištavanja prilika kako bi se otvorila svijetla budućnost.

 

1. Određivanje prioriteta razvoja. Razvoj je glavni ključ svega, a to je i preduslov za očuvanje mira u svijetu i zaštitu i unapređenje ljudskih prava. Moramo se fokusirati na razvoj, dati prioritet razvojnoj saradnji u globalnoj koordinaciji makropolitike i rješavati otvorene probleme i izazove u nacionalnom upravljanju kroz razvoj.

2. Usredsređen na ljude. Poboljšanje blagostanja ljudi i ostvarivanje svestranog razvoja naroda moramo uzeti kao polaznu tačku i krajnji cilj našeg rada, osigurati da razvoj bude za ljude, od ljudi, da njegove plodove dijele ljudi. Moramo kontinuirano poboljšavati egzistenciju ljudi i poboljšavati njihov osjećaj sreće, dobiti i sigurnosti.

3. Ne ostavljajući ni jednu zemlju i nikoga iza sebe. Moramo promovirati realizaciju inkluzivnog razvoja za dobrobit svih, i fokusirati se na rješavanje neravnomjernoga i neadekvatnog razvoja među i unutar zemalja. Moramo obratiti pažnju na posebne razvojne poteškoće zemalja u razvoju, posebno najmanje razvijenih zemalja, malih ostrvskih država u razvoju i zemalja u razvoju bez izlaza na more, tako da razvojne koristi pravedno dijele sve zemlje i svi narodi.

4. Harmonija između čovjeka i prirode. Čovjek i priroda čine životnu zajednicu. Moramo aktivno odgovoriti na klimatske promjene, poštovati i štititi prirodu. Moramo slijediti urođene zakone ekosistema, pridavati važnost i razvoju i zaštiti okoline, koordinirati korištenje i obnovu, te nastojati osigurati da globalni ekonomski i društveni održivi bude podržan dobrim ekološkim okruženjem.

5. Pokrenut inovacijama. Inovacija je primarna pokretačka snaga razvoja. Moramo iskoristiti historijske mogućnosti novog kruga tehnološke i industrijske revolucije, ojačati saradnju u oblastima kao što su veliki podaci, 5G i umjetna inteligencija. Moramo stvoriti nove motore za ekonomski oporavak nakon COVID-a, ubrzati globalni razvoj i promovirati skokoviti razvoj zemalja u razvoju.

6. Globalno razvojno partnerstvo. Moramo staviti multilateralizam u praksu i podržati Ujedinjene nacije u igranju koordinirajuće uloge u provedbi Agende 2030. Moramo ojačati saradnju Sjever-Jug, produbiti saradnju Jug-Jug i poboljšati zastupljenost i glas tržišta u nastajanju i zemalja u razvoju u globalnom upravljanju. Moramo slijediti princip opsežnih konsultacija, zajedničkog doprinosa i zajedničke koristi, graditi otvorenu svjetsku ekonomiju i raditi zajedno na stvaranju otvorenog i međusobno povezanog globalnog razvojnog okruženja.

7. Orijentisan na akciju. Moramo ojačati komunikaciju i koordinaciju međunarodnih razvojnih politika, prevesti globalni razvoj konsenzusom u pragmatične akcije, i, koristeći postojeće multilateralne mehanizme i platforme i kroz pojedinačne i zajedničke akcije, doprinijeti ubrzanju implementacije Agende 2030., a i promovirati globalni zajednički održivi razvoj.

8. Sinergija. Moramo maksimizirati sinergiju između Agende 2030 i inicijativa kao što su Inicijativa Pojas i put, Agenda 2063 Afričke unije, Novo partnerstvo za razvoj Afrike i Inicijativa za partnerstvo za razvoj Afrike, te udružiti velike snage UN-a, G20, APEC-a, BRICS-a, Kina-ASEAN i drugih procesa multilateralne saradnje kako bi težili zajedničkom razvoju.

 

Prioritetne oblasti

 

1. Ublažavanje siromaštva. Učiniti iskorjenjivanje siromaštva prioritetom u provedbi Agende 2030, ojačati međunarodnu saradnju i promovirati iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva širom svijeta, sa fokusom na ljude koji se zbog pandemije vraćaju ili zapadaju u siromaštvo, posebno u zemljama u razvoju.

2. Sigurnost hrane. Promovirati održivi razvoj poljoprivrede, poticati pošten, razuman, održiv i stabilan poredak trgovine poljoprivrednim proizvodima, poboljšati međunarodno upravljanje hranom i poljoprivredom i održati globalnu sigurnost hrane.

3. COVID-19 i vakcine. Promovirati globalnu solidarnost protiv pandemije, razmjenu informacija i iskustva, jačanje zajedničke prevencije i kontrole, promovirati pravednu distribuciju vakcina, osigurati da je cjepivo dostupno i priuštivo u zemljama u razvoju i zajednički graditi jake globalne imunitetne štitove.

4. Finansiranje razvoja. Ojačati finansiranje održivoga razvoja, obezbijediti više razvojnih resursa zemljama u razvoju, unaprijediti razvojne kapacitete koje sami stvaraju i održivost zemalja u razvoju.

5. Klimatske promjene i zeleni razvoj. Raditi na punoj i djelotvornoj implementaciji Pariskog sporazuma, poboljšati globalno upravljanje klimom i okolišem, promovirati globalnu ekološku civilizaciju, poticati tranziciju na zelenu i niskougljičnu proizvodnju i potrošnju, ojačati zeleno financiranje, promovirati istraživanje, razvoj i transfer zelenih tehnologija i postići zeleni oporavak.

6. Industrijalizacija. Produbiti saradnju na globalnom proizvodnom kapacitetu, pomoći zemljama u razvoju da poboljšaju kapacitete industrijske proizvodnje i nivo proizvodnje, pomoći im da se bolje integrišu u globalne industrijske lance, lance vrijednosti i snabdijevanja i ubrzaju proces industrijalizacije i modernizacije.

7. Digitalna ekonomija. Produbiti saradnju na digitalnoj tehnologiji, digitalnoj ekonomiji i digitalnoj sigurnosti, ojačati razvoj digitalne infrastrukture, promovirati transfer tehnologije i razmjenu znanja, podići kapacitete za digitalno upravljanje i zatvoriti digitalne i tehnološke jazove.

8. Povezivanje. Ojačati globalnu infrastrukturnu povezanost, poboljšati „meku povezanost“ politika, pravila i standarda, promovirati neometanu trgovinu i održati sigurnost, stabilnost i povezanost globalnih industrijskih i lanaca snabdijevanja.