Državni savjet Kine objavio optimizaciju okruženja za strane investicije

Kineski državni savjet nedavno je objavio saopštenje u kojem je naveo svoje smjernice u vezi sa daljom optimizacijom okruženja za strane investicije i intenziviranje napora za njihovo privlačenje.

U smjernicama se poziva na unapređivanje ukupne ravnoteže između domaće i međunarodne situacije i podsticanje poslovnog okruženja svjetske klase koje je tržišno orijentisano, zasnovano na zakonu i internacionalizovano.

Prema tim smjernicama, navedene su 24 specifične mjere u šest aspekata, saopštio je Državni savjet.

Ti aspekti uključuju unapređivanje kvaliteta iskorištenosti stranog kapitala, garantovanje nacionalnog tretmana stranim preduzeća, jačanje zaštite stranih investicija, unapređivanje olakšavanja investicija i poslovanja, povećanje fiskalne i poreske podrške i unapređivanje načina za promovisanje stranih investicija.

Ministarstvo trgovine trebalo bi da pojača smjernice i koordinaciju sa relevantnim odjeljenjima za promovisanje politike, brzo sprovede politiku i mjere, stvori optimizovanje investiciono okruženje za strane investitore i efikasno poveća povjerenje stranih investicija.