Zapisi sa “Pojasa i puta”(II): Šta može BiH očekivati dalje na Pojasu i putu?

Ima velike simbolike u činjenici da ovaj tekst počinjem pisati u hotelu grupacije koja posjeduje i čuveni lanac hotela Holiday Inn, pa sam se trznuo kada sam u hotelu vidio to ime. Hotel tog naziva bio je jedan od simbola Sarajeva, i to u zlatnom dobu osamdesetih godina XX vijeka, dobu ekonomskog i kulturnog procvata koje je glavni grad BiH doživio prije i nakon Zimske olimpijade održane 1984. Sarajevski hotel se ne zove više tako, a ovaj Crowne Plaza – Holliday Inn se nalazi u Shaoxingu, gradu u pokrajini Zhejiang, provinciji na istoku Kine. Ova razvijena pokrajina i gradovi u njoj poznati su onim koji prate Inicijativu “Pojas i put”, jer značajan dio svojeg razvoja duguju povezivanjima koja se odnose na ovu inicijativu. A današnji dnevnik se bavi očekivanjima od Inicijative na 3. Forum Pojasa i puta za međunarodnu saradnju koji počinje 17. oktobra u Pekingu, sa naglaskom na očekivanja vezana za Bosnu i Hercegovinu.

Hotel koji je autora podsjetio na nekadašnje sarajevsko arhitektonsko čudo

U proteklim godinama Pojas i put se razvijao kroz pet povezivanja, koje uključuju saradnju u oblastima politike, infrastrukture, finansija, trgovine i one među ljudima. Neka od tih povezivanja značajno su doprinijele saradnji Kine i BiH. Politička saradnja je rezultirala bezviznim režimom, koji je kroz razvoj turizma značajno doprinio razvoju međuljudske saradnje. Saradnja u segmentu infrastrukture odvijala se na projektima poput izgradnje autoputa kroz BiH ili energetskih postrojenja koji su pomogli stvaranju osnovnih pretpostavki za ekonomski razvoj BiH. Sada je vrijeme da saradnja dvije države se podigne na viši nivo, ali se mora pogledati i realna situacija.

Najizglednije šanse postoje u daljem razvijanju međuljudske saradnje, sa naglaskom na turističke potencijale. Općenito govoreći, toj saradnji niko ne može niti smije išta osporiti. Istine radi, donositelji političkih odluka u BiH već su javno progovorili o pritiscima koji dolaze iz određenih centara moći da se bezvizni režim sa Kinom obustavi. Isto tako je rečeno, pritiscima se neće popustiti. Dolazak kineskih turista u BiH pojačat će interpersonalne veze i doticaj kultura, uz obavezan odraz na uslužne djelatnosti koje će se dalje razvijati.

Nepal, Italija i BiH zajedno na Putu svile u Wenzhou

Jedna od ključnih riječi koje se spominju uoči 3. Foruma Pojasa i puta je “zeleno”. Zelena energija je ne budućnost, nego sadašnjost. Aktuelna energetska kriza koja je pogodila Evropu pokazuje koliko je važno boriti se protiv energetskog siromaštva, a za energetsku održivost i, u konačnici, energetsku nezavisnost. BiH je zemlja značajnih potencijala za razvoj vjetroparkova i solarnih elektrana i u tom smjeru već je krenula saradnja. Kineska kompanija u BiH završava gradnju Vjetroparka vrijednosti 130 miliona eura.

Kada je riječ o solarnoj energiji, mogućnosti su još veće. Poznato je koliko kineska solarna tehnologija prednjači u ovom segmentu, i da se najveće evropske solarne kompanije koriste tom tehnologijom i kineskim proizvodima. Pošto su trendovi dekarbonizacije već uveliko uzeli maha na području Evrope i naročito Evropske unije, klubu čijem članstvu BiH teži, i koji su bez obzira na trenutnu energetsku krizu ireverzibilni, BiH strateški interes bio bi obostrano korisno partnerstvo sa Kinom.

U vozu od Shaoxinga do Wenzhoua

Ovaj tekst završavam, opet simbolično, u vozu između Shaoxinga i Wehnzhoua u istoj provinciji, više od dvjesta kilometara ka jugu. Uz brojne stanice, voz se kretao brzinom i preko dvjesto kilometara, i da je išao direktno bez stajanja na odredište bi stigli za sat vremena, ali ovako je ipak trebalo dva sata. Volio bih vidjeti da željeznice BiH izgledaju i voze mnogo više kao kineske. Eto prilike za povezivanje: da se zajedno radi na infrastrukturnom povezivanju, da kineske kompanije ulože znanje i know-how, a BiH investiraju u svoju državu. Model saradnje neka bude plod zajedničkih temeljitih i sveobuhvatnih pregovora.

(Autor: Faruk Borić, izvršni direktor Centra za promociju i razvoj Inicijative “Pojas i put” BiH)