Zapisi sa “Pojasa i puta”(III): Snaga i sinergija globalne zajednice

Od pet paralelnih sesija koja su se odvijala na Tematskom forumu o saradnji think-tankova koji se održava u okviru Trećeg foruma Pojasa i puta, izabrao sam jo prije dolaska u Peking “Novi prostor za saradnju: Zdravstvo, zeleno, digitalno, inovativno”. O zelenom i digitalnom sam pisao jučer, a danas o tome i govorio kao jedan od desetak panelista. Pored pohvali za saradnju BiH i Kine, prisjetio sam se i jako važne oblasti zdravstva, koja se pokazala ključnom u vremenu pandemije. Prisjetimo se utrke u razvoju vakcine protiv COVID-a 19, kao i utrke za nabavku tih vakcina, a čemu je prethodila isto tako mučna borba za nabavku različitih zdravstvenih proizvoda, od najosnovnijih do sofisticiranih kao što su respiratori. Pandemija je pokazala fragilnost današnjeg svijeta, koliko je on zapravo vulnerabilan. Stoga, profit ne smije biti u središtu zdravstvenog sektora, nego briga za čovjeka i čovječanstvo. Jačanje internacionalnih institucija poput Svjetske zdravstvene organizacije, kreiranje novih platformi za saradnju, dijeljenje troškova i rizika u ključnim područjima zdravstveno-medicinskih istraživanja, put je koji se nameće kao jedini ispravan.

Naravno, ja nisam bio najvažniji govornik. Panel je otvorio Sun Shuo, sekretar Komunističke partije Kine za Distrik Xicheng u Pekingu, u kojem se i održava ovaj Forum. To je kao distrikt od Zrinjevca do Gornjeg trga u Zagrebu, ili od Vječne vatre do Parlamenta BiH u Sarajevu. To je centralni distrikt ne samo Pekinga nego i cijele Kine: U njemu je smješteno 86 državnih institucija na raznim nivoima, i mnogi kineski glasovi koji su otišli u svijet otišli su upravo iz Xichenga. On je rekao da je BRI omogućila da se ljudi upoznaju na mnogo interaktivniji način.

Hisham El-Zimaity, bivši asistent ministra vanjskih poslova za Međunarodnu organizaciju i multulateralnu diplomaciju Egipta upotrebio je za BRI englesku kovanicu game changer – inicijativa koja mijenja cijelu postavku igre. On se, baš kao i potpisnik ovih redova, prisjetio i dana kada pandemije i nedostatka vakcina.

Na našem panelu se čulo i da je važno da se ide sa konkretnim akcijama. Postoji novi poredak i potrebno je krenuti u akciju. Nakon Pojasa i puta, sada je na redu Digitalni pojas i put.

Kolega iz Brazila, Marcelo dos Santos Sousa, viši dužnosnik Razvojne banke Latinske Amerike i Kariba i Christian Moisoiu, viši istražitelj Instituta za svjetsku akademiju na Rumunskoj akademiji

Meni su lično bili najzanimljiviji govori kolega sa kojima sa prethodne dane proveo “na terenu”, obilazeći jugoistočne provincije. Abdirahman Abdullahi Mohamed, zamjenik direktora i Glavni urednik Somalijske nacionalne novinske agencije govorio je o situaciji u svojoj državi, o problemima koji nisu unikatni, naročito u pogledu poljoprivrede koja zaostaje. Patricio Hernan Barreiro, direktor Centra za implementaciju javnih politika promovirajući jednakost i razvoj (CIPPEC) kolega iz Argentine sa kojim sam prethodnih dana dijelio mjesta u vozu između gradova i na svečanim večerama, govorio je o Održivim ciljevima razvoja (SDG). Kolega iz Brazila, Marcelo dos Santos Sousa, viši dužnosnik Razvojne banke Latinske Amerike i Kariba. BRI je donio mnogo Kini, Bliskom Istoku, Evropi, te se nada da će i države iz regije koju on predstavlja biti proširene u BRI. Christian Moisoiu, viši istražitelj Instituta za svjetsku akademiju na Rumunskoj akademiji. On je govorio o dramatičnim globalnim promjenama. Novi izazovi kao što je bila pandemija, ne mogu se riješiti na nacionalnom nivou. Potrebno je tražiti zajedničko stajalište. Karbonizacijia, digitalizacija, zdravstvo, velika transformacija će značajno promijeniti naš ekonomski model, naše energetske sisteme, društvo u kojem živimo.

Na kraju, dok pišem ovaj tekst žureći na banket koji će se održati za sve delegate, razmišljam o važnoj stvari koju je donio BRI. Slušajući kolege iz Argentine, Rumunije, Brazila i Somalije, koje sam upoznao, ne slušam samo kao autore nekih papira i istraživanja, nego kao žive ljude, koji su zajedno proveli neko vrijeme u Kini. I to ne samo “neko tamo vrijeme”, nego vrijeme “promjene igre”. Mi ćemo ostati u kontaktu i sigurno mnogo više razumijevati jedne druge jer imamo lica, ruke i svoja mišljenja iznesena jedna drugima u realnom vremenu. To je ta snaga i sinergija globalne zajednice.

A sada na banket. (Autor: Faruk Borić, izvršni direktor Centra za promociju i razvoj Inicijative “Pojas i put” BiH)