Prijedlog NR Kine za reformu i razvoj globalnog upravljanja

Danas se promjene u svijetu, u našem vremenu i u historiji odvijaju na načine kao nikada prije. Deficit mira, razvoja, sigurnosti i upravljanja rastu. Čovječanstvo se ponovo nalazi na raskrsnici i suočava se s posljedičnim izborom svoje budućnosti. U međuvremenu, svjetska multipolarnost i ekonomska globalizacija nastavljaju da evoluiraju. Mir, razvoj i win-win saradnja su nezaustavljivi trendovi vremena. Solidarnost, saradnja i napredak ostaju težnja ljudi širom svijeta, stoji u prijedlogu koji objavljujemo u nešto skraćenoj verziji

Priredila: Redakcija Glasa Kine (1.10.2023.)

Ove godine se navršava 10 godina od prijedloga predsjednika Xi Jinpinga o izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovječanstvo. Ovaj prijedlog je pokazao put naprijed za budući razvoj svijeta i pružio rješenje za zajedničke izazove. Tokom protekle decenije, koncept zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovječanstvo prerastao je iz ideje u akciju i vizije u stvarnost. Kina poziva međunarodnu zajednicu da djeluje na istinskom multilateralizmu, podržava međunarodni sistem sa Ujedinjenim nacijama u njegovoj srži, podržava UN u igranju centralne uloge u međunarodnim poslovima, dalje razvija i poboljšava globalni sistem upravljanja i zajednički gradi zajednicu sa zajedničkom budućnošću za čovječanstvo.

Jačanje upravljanja globalnom sigurnošću i očuvanje mira i stabilnosti u svijetu

Sigurnost je najosnovnija potreba čovječanstva i najvažnije globalno javno dobro. Kako se svijet suočava s čestim problemima žarišta, rastućim geopolitičkim sukobima i raširenim unilateralnim i maltretirajućim praksama, međunarodnoj zajednici su potrebni mir, povjerenje, solidarnost i saradnja, a ne rat, sumnja, podjela ili konfrontacija. Kina pozdravlja Novu mirovnu agendu koju je predstavio generalni sekretar António Guterres i spremna je za dalje razgovore i izgradnju konsenzusa sa svim stranama.

Predsjednik Xi Jinping je predložio Globalnu sigurnosnu inicijativu (GSI). Zagovara posvećenost viziji zajedničke, sveobuhvatne, kooperativne i održive bezbednosti; posvećenost poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih zemalja; posvećenost poštovanju ciljeva i principa Povelje UN-a; opredjeljenje da se legitimni sigurnosni problemi svih zemalja shvaćaju ozbiljno; opredijeljenost za mirno rješavanje razlika i sporova između zemalja kroz dijalog i konsultacije; i posvećenost održavanju sigurnosti u tradicionalnim i netradicionalnim domenima, s ciljem zajedničkog promoviranja globalne zajednice sigurnosti za sve.

Kina čvrsto podržava političko rješenje ukrajinske krize. Suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja treba da se podržavaju, da se poštuju ciljevi i principi Povelje UN-a, a da se legitimni bezbednosni problemi svih strana shvataju ozbiljno. Treba podržati sve napore koji vode ka mirnom rješavanju krize. Osnovni uzrok krize leži u problemu upravljanja sigurnošću u Evropi. Dotične

strane moraju se jasno suočiti sa suštinom pitanja, izgraditi međusobno povjerenje i udovoljiti legitimnim sigurnosnim zabrinutostima jedne druge, kako bi postepeno stvorile uslove za prekid vatre i mirovne pregovore. Od sukoba i ratova niko nema koristi.

Kina čvrsto podržava pravedni cilj palestinskog naroda da povrati svoja legitimna nacionalna prava. Osnovno rješenje palestinskog pitanja je uspostavljanje nezavisne države Palestine koja uživa puni suverenitet na osnovu granice iz 1967. i sa istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom. Međunarodna zajednica treba pojačati razvojnu i humanitarnu pomoć Palestini, te pomoći u ispunjavanju ekonomskih i životnih potreba Palestine. Važno je držati se u pravom smjeru mirovnih pregovora, poštovati historijski status quo svetih mjesta u Jerusalimu, suzdržati se od radikalnih i provokativnih komentara i poteza, promovirati održavanje međunarodne mirovne konferencije sa širim učešćem, višim autoritetom i veći uticaj, stvoriti uslove za nastavak mirovnih pregovora i uložiti konkretne napore da se pomogne da dvije države Palestina i Izrael mirno koegzistiraju.

Kina smatra da regionalna žarišta poput iranskog nuklearnog pitanja i pitanja Sirije, Sudana, Libije i Jemena moraju biti riješena političkim sredstvima. Kina podržava zemlje Bliskog istoka u samostalnom istraživanju puteva razvoja, rješavanju regionalnih sigurnosnih pitanja kroz solidarnost i koordinaciju, te održavanju trajnog mira i sigurnosti u regiji. Kina podržava afričke zemlje u rješavanju afričkih pitanja na afrički način za obnavljanje mira i stabilnosti na afričkom kontinentu, podržava afričke zemlje i ljude u samostalnom odabiru puteva modernizacije i podržava Afriku da jednim glasom govori o međunarodnim poslovima i kontinuirano podiže svoje međunarodni ugled.

Kina oštro osuđuje sve oblike terorizma i ekstremizma. Kina se protivi povezivanju terorizma i ekstremizma sa bilo kojom određenom zemljom, etničkom grupom ili religijom, protivi se dvostrukim standardima u borbi protiv terorizma i protivi se politizaciji ili instrumentalizaciji pitanja borbe protiv terorizma. Važno je zauzeti holistički pristup i pozabaviti se simptomima i osnovnim uzrocima u borbi protiv terorizma, kako bi se iskorijenilo leglo terorizma na izvoru. Kina podržava UN u igranju centralne i koordinirajuće uloge u pomaganju zemljama u razvoju da izgrade kapacitete za borbu protiv terorizma, formiraju veću sinergiju u borbi protiv terorizma širom svijeta i rješavaju izazove koje donose nove tehnologije.

Kina posvećuje veliku pažnju nuklearnoj sigurnosti. Predložila je racionalan, koordiniran i uravnotežen pristup nuklearnoj sigurnosti i aktivno je radio za globalnu zajednicu zajedničke budućnosti o nuklearnoj sigurnosti. Nuklearna sigurnost je spas u razvoju nuklearne energije i primjeni nuklearne tehnologije. Miroljubivo korištenje nuklearne energije ne bi trebalo biti na štetu okoliša i zdravlja ljudi.

Kina je posvećena podržavanju autoriteta i efikasnosti Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju (CWC) i postizanju cilja sveta bez hemijskog oružja.

Poboljšanje upravljanja globalnim razvojem i zajedničko praćenje globalnog održivog razvoja

Razvoj je vječna težnja čovječanstva i zajednička odgovornost svih zemalja. Predsjednik Xi Jinping predložio je Inicijativu za globalni razvoj (GDI) i pozvao međunarodnu zajednicu da ojača jedinstvo i međusobno povjerenje, stavi razvoj na prvo mjesto i zajedno rješava izazove, čime se podstiču napori da se Agenda za održivi razvoj 2030. vrati na pravi put.

Sa implementacijom GDI-ja kao glavnim fokusom, Kina će se zalagati za međunarodne napore da konsoliduje i proširi konsenzus o razvoju i zadrži razvoj ispred i u središtu globalne agende. Kina će težiti većoj sinergiji razvojnih strategija na globalnom, regionalnom, subregionalnom i nacionalnom nivou, uključujući sinergiju između GDI-ja i razvojne agende UN-a, kako bi se postigla komplementarnost i međusobno povezani razvoj.

Ove godine se navršava 10 godina od prijedloga predsjednika Xi Jinpinga o inicijativi Pojas i put (BRI). Kina se u protekloj deceniji zalagala za duh mira i saradnje, otvorenosti i inkluzivnosti Puta svile, uzajamnog učenja i obostrane koristi, i fokusirala se na unapređenje politike, infrastrukture, trgovine, finansijske i međuljudske povezanosti, s ciljem za pružanje razvoja i prosperiteta svim zemljama. U oktobru ove godine Kina će biti domaćin trećeg Foruma za međunarodnu saradnju Pojas i put. To će biti prilika za Kinu da se zalaže za saradnju na višem nivou, bolju isplativost, kvalitetniju opskrbu i veću otpornost na razvoj u saradnji Pojas i put i radi sa svim stranama na produbljivanju razmjene i suradnje na svim područjima, poboljšanju komplementarnost i sinergiju između BRI-a i Agende za održivi razvoj 2030. i daju veći doprinos globalnom razvoju.

Kina podržava napore da se ekonomska globalizacija učini otvorenijom, inkluzivnijom, uravnoteženijom i korisnom za sve. Međunarodna zajednica treba da se drži otvaranja kao opšteg smjera, podržava multilateralizam, čvrsto štiti slobodnu trgovinu i multilateralni trgovinski sistem, suprotstavlja se unilateralizmu i protekcionizmu, promovira povezanost i podstiče integrirani razvoj.

Sigurnost hrane neophodna je za ljudski opstanak. To je važan dio implementacije Agende za održivi razvoj 2030. Kina podržava agencije UN-a u iskorištavanju njihove profesionalne ekspertize i koordinirajuće uloge u mobilizaciji veće pomoći međunarodne zajednice, posebno razvijenih zemalja, kako bi se zadovoljile hitne potrebe ljudi u relevantnim zemljama.

Kina podržava težnju ka zelenom i niskougljičnom razvoju. U toku pravedne energetske tranzicije, različite nacionalne realnosti i mogućnosti zemalja treba u potpunosti poštovati, a tradicionalnu energiju treba postepeno ukinuti na osnovu osiguravanja sigurnih i pouzdanih alternativnih izvora energije. Ozbiljni izazovi energetske sigurnosti su u suštini uzrokovani prekidom u lancu snabdijevanja i međunarodne saradnje, a ne proizvodnjom ili potražnjom. Kina se odlučno protivi pokušajima politiziranja, instrumentalizacije i naoružanja energetskih pitanja. Zemlje bi trebale raditi zajedno kako bi osigurale nesmetane lance snabdijevanja, stabilizirale tržište energije i cijene, te težile cilju osiguravanja pristupa pristupačnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve.

Kina pridaje veliku važnost rješavanju klimatskih promjena i smatra da bi zemlje trebale raditi zajedno u multilateralnim okvirima kako bi se uhvatile u koštac s ovim hitnim globalnim izazovom. Važno je držati se ciljeva, principa i institucionalnih aranžmana navedenih u Okvirnoj konvenciji UN-a o klimatskim promjenama i Pariskom sporazumu, posebno principa zajedničke, ali diferencirane odgovornosti. Razvijene zemlje treba da se jasno suoče sa svojim historijskim odgovornostima, preuzmu vodeću ulogu u značajnom smanjenju emisija i ispune svoje obaveze finansijske, tehničke podrške i podrške za izgradnju kapaciteta zemljama u razvoju.

Unapređenje globalnih ljudskih prava i društvenog upravljanja i zajedničko promicanje civilizacijske razmjene i napretka

Ravnopravna razmjena i međusobno učenje između različitih civilizacija pružit će snažno duhovno vodstvo čovječanstvu u rješavanju izazova našeg vremena i ostvarivanju zajedničkog razvoja. Predlažući Globalnu civilizacijsku inicijativu (GCI), predsjednik Xi Jinping ima za cilj promovirati razmjenu i međusobno učenje među civilizacijama, unaprijediti međusobno razumijevanje i prijateljstvo među ljudima svih zemalja, izgraditi međunarodni konsenzus za saradnju i unaprijediti napredak ljudskih civilizacija.

Moramo poštovati raznolikost civilizacija, podržavati principe jednakosti, međusobnog učenja, dijaloga i inkluzivnosti među civilizacijama, i dozvoliti da kulturna razmjena prevaziđe otuđenost, međusobno učenje nadiđe sukobe, a suživot nadmaši osjećaj superiornosti. Moramo se zajednički zalagati za zajedničke vrijednosti čovječanstva kao što su mir, razvoj, jednakost, pravda, demokratija i sloboda, odbaciti nametanje vrijednosti i modela drugima i suprotstaviti se raspirivanju ideološke konfrontacije.

Ljudska prava za sve su zajednička težnja čovječanstva. Narodna sreća je najveće ljudsko pravo. U unapređenju ljudskih prava, zemlje treba da stave ljude u prvi plan i u središte, da njihove težnje za boljim životom postave svojom polazišnom tačkom i krajnjim ciljem i da nastave ulagati napore u rješavanju najpraktičnijih problema koji su od najvećeg i najdirektnijeg značaja za ljudi, tako da ljudi mogu voditi dobar život.

Ne postoji model za promicanje i zaštitu ljudskih prava koji bi odgovarao svima. Treba poštovati nezavisan izbor svih zemalja o sopstvenom putu razvoja ljudskih prava. Ljudska prava imaju historijski, specifični i praktični kontekst. Zemlje se razlikuju jedna od druge po historijskom porijeklu, kulturnom naslijeđu, društvenim sistemima inivoi socio-ekonomskog razvoja. Njihovi putevi unapređenja ljudskih prava mogu imati neizbježne razlike. Oni treba da kombinuju princip univerzalnosti ljudskih prava i njihovih nacionalnih uslova i unaprijede ljudska prava u svjetlu nacionalne realnosti i potreba svog naroda. Pitanja ljudskih prava ne treba politizirati ili koristiti kao oruđe, treba odbaciti dvostruke standarde, a još manje koristiti ljudska prava kao izgovor za miješanje u unutrašnje stvari drugih zemalja ili zaokruživanje i obuzdavanje drugih zemalja dok teže razvoju.

Promoviranje i zaštita ljudskih prava zahtijeva zajednički napor međunarodne zajednice. Ljudska prava treba štititi kroz jačanje sigurnosti. Važno je poštovati suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja, zajednički pratiti put mirnog razvoja, implementirati GSI i stvarati mirno okruženje za ostvarivanje ljudskih prava. Ljudska prava treba unapređivati kroz razvoj.

Vijeće za ljudska prava i druga tijela UN-a za ljudska prava trebaju biti platforme za dijalog i saradnju, a ne mjesta za konfrontaciju i pritisak. Tijela UN-a za ljudska prava treba da se pridržavaju ciljeva i principa Povelje UN-a, da podržavaju principe nepristrasnosti, objektivnosti, neselektivnosti i nepolitizacije, da vode konstruktivan dijalog i saradnju sa državama članicama, da poštuju suverenitet svih zemalja i obavljaju u okviru svog mandata na objektivan i nepristrasan način. Nedovoljnu zastupljenost zemalja u razvoju u kadrovskom sastavu tijela UN-a za ljudska prava trebalo bi što prije promijeniti.

Obrazovanje je važna snaga za napredak ljudske civilizacije. Kina je spremna da radi sa zemljama širom svijeta na većoj obrazovnoj razmjeni, poboljšanju otvorenosti u obrazovanju i aktivnoj podršci drugim zemljama u razvoju u unapređenju obrazovanja. Pozivamo sve zemlje da pojačaju doprinos u obrazovanju i poboljšaju njegovu jednakost, inkluzivnost i sigurnost. Podržavamo važnu ulogu Ujedinjenih nacija u ostvarivanju cilja održivog razvoja obrazovanja, nastojanja da se promoviše globalni mir i održivi razvoj kroz reformu i razvoj obrazovanja, te doprinosimo ostvarivanju jednakosti u obrazovnim mogućnostima i univerzalnih koristi od unapređenja obrazovanja, da se ostvari SDG za obrazovanje u Agendi za održivi razvoj 2030.

Razvijanje globalnog upravljanja novim granicama i izgradnja okvira upravljanja za budućnost

Napredak i razvoj nauke i tehnologije obogatio je i stvarno i konotativno značenje pojmova međunarodnog mira i sigurnosti. Duboko more, polarni regioni, svemir, sajber prostor i digitalna tehnologija, te umjetna inteligencija (AI) postali su nove granice globalnog upravljanja. Suočeni s novim okolnostima, novim područjima i novim izazovima, moramo slijediti principe mira, razvoja, inkluzivnosti i zajedničkog upravljanja, te poduzeti aktivne korake kako bismo pravila koja uređuju nove granice održala u skladu s vremenom iu potpunosti odražavajući razvoj mišljenja, interese i aspiracije zemalja. Prava zemalja u razvoju na učešće, iznošenje svojih stavova i donošenje odluka treba u potpunosti da budu zaštićena.

Kina pridaje veliki značaj biosigurnosti i posvećena je poboljšanju globalnog upravljanja biosigurnošću. Kina podržava jačanje mehanizma Konvencije nastavkom multilateralnih pregovora o protokolu o verifikaciji Konvencije. U međuvremenu, međunarodna zajednica bi trebala raditi zajedno na zagovaranju odgovornog biološkog istraživanja i razvoja, te podsticati svevlasnicima da dobrovoljno poštuju Smjernice za biosigurnost u Tianjinu za kodekse ponašanja za naučnike, kako bi se smanjili rizici po biosigurnost i promovirao zdrav razvoj biološke nauke i tehnologije.

Jačanje ključne uloge UN-a i unapređenje reforme globalnog sistema upravljanja

U Deklaraciji o obilježavanju sedamdeset pete godišnjice UN-a, zemlje su se obavezale na jačanje globalnog upravljanja za zajedničku budućnost sadašnjih i nadolazećih generacija. Samit budućnosti 2024. predstavlja priliku da, sa osjećajem odgovornosti prema narednim generacijama, učvrstimo solidarnost i saradnju, unaprijedimo reformu globalnog sistema upravljanja i podržimo UN u boljem igranju svoje uloge.

Kina aktivno učestvuje u reformi i razvoju globalnog sistema upravljanja. Ona praktikuje konsultacije, saradnju i zajedničke koristi u globalnom upravljanju, podržava istinski multilateralizam, promoviše veću demokratiju u međunarodnim odnosima i radi na pravednijoj i pravednijoj globalnoj upravi.

Kina čvrsto podržava ključnu ulogu UN-a u međunarodnim poslovima. Reforma Ujedinjenih nacija trebala bi doprinijeti očuvanju multilateralizma i uloge UN-a, jačanju glasa zemalja u razvoju u međunarodnim poslovima i jačanju kapaciteta za sprovođenje i efikasnosti upravljanja agencija UN-a.

Kina se zalaže za jačanje komunikacije i saradnje među mehanizmima kao što su UN, G20, Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka, kako bi se poboljšala koordinacija makroekonomske politike i poboljšalo globalno ekonomsko upravljanje. 

***

 

Čovječanstvo živi u vremenu punom izazova, ali i vremenu punom nade. Suočene sa globalnim izazovima koji su sve ozbiljniji i složeniji, zemlje širom svijeta moraju preuzeti zajednički zadatak rada na jačanju i poboljšanju globalnog sistema upravljanja. Kina će raditi zajedno s ostatkom međunarodne zajednice na održavanju istinskog multilateralizma i implementaciji GDI, GSI i GCI. Zajedno ćemo stvoriti bolju budućnost za čovječanstvo.