“Pojas i put”: 10 godina kasnije

Ove godine se navršava 10 godina od početka zajedničke izgradnje Inicijative “Pojas i put”. Od svog pokretanja, uz učešće i zajedničke napore svih strana, ova važna Inicijativa je napredovala snažnom snagom i vitalnošću i koristila svijetu. Kina i partneri u saradnji podržali su princip opsežnih konsultacija, zajedničkog doprinosa i zajedničke koristi, ostali su privrženi viziji otvorene, zelene i čiste saradnje i slijedili cilj visokog standarda, usmjerenog na ljude i održivog razvoja, kako bi se istražile nove mogućnosti, produbila saradnja i svijetu dao poticaj za rast. Do danas, BRI je postao jedno od najpopularnijih međunarodnih javnih dobara i platforma koja poštuje duh saradnje u kojoj su svi na dobitku.

Bez obzira na sveobuhvatnost Inicijative, njena postignuća u proteklih deset godina općenito su trostruka.

Prvo, Inicijativa je podstakla razvoj partnera u saradnji i promovisala dobrobit ljudi. Gledajući na zajednički prosperitet za sva ljudska bića, BRI pomaže u poticanju novih pokretača ekonomskog razvoja. Prema izvještaju Svjetske banke, BRI je povećala trgovinu zemalja učesnica za 4,1%, privukla 5% više stranih investicija i izjednačila BDP zemalja sa niskim prihodima za 3,4%. Koristeći prednosti BRI, udio BDP-a zemalja u usponu i ekonomija u razvoju u svijetu porastao je za 3,6% od 2012. do 2021. Svjetska banka procjenjuje da će do 2030. godine BRI generirati 1,6 biliona dolara globalnog prihoda svake godine, što čini 1,3% globalnog BDP-a. Od 2015. do 2030. godine, skoro 40 miliona ljudi će biti izvučeno iz siromaštva pod okriljem BRI. Do kraja 2022. godine, ulaganja kineskih preduzeća u zemlje koje surađuju u Inicijativi otvorila su 421.000 lokalnih radnih mjesta, s više od 3.000 implementiranih projekata, ostvarujući razvojne snove za ljude u mnogim zemljama. Istovremeno, serije malih poljoprivrednih, medicinskih i projekata za smanjenje siromaštva, osmišljenih da se bave praktičnim problemima u vezi sa životom i blagostanjem ljudi, te poboljšaju proizvodne i životne uslove ljudi, bili su izuzetno uspješni, donoseći pravi osećaj dobiti.

Pet povezivanja

Drugo, omogućila je povezivanje Kine i zemalja duž rute u pet prioritetnih dimenzija: politike, infrastrukture, trgovine, finansija i međuljudskih veza. Do kraja juna 2023., Kina je potpisala više od 200 dokumenata o zajedničkoj izgradnji Inicijative sa 152 zemlje i 32 međunarodne organizacije, sinergirajući BRI sa nacionalnim razvojnim strategijama partnera. U proteklih 10 godina, trgovina između Kine i njenih partnera iz Inicijative je postajala sve uspješnijia i snažnija. Kina je postala najveći trgovinski partner 25 zemalja, a potpisala je sedam sporazuma o slobodnoj trgovini sa 13 zemalja. Okvir povezivanja koji uključuje šest koridora, šest tipova ruta, više zemalja i više luka je oblikovan, značajno je promovirao povezanost sa svijetom kopnenih zemalja kao što su Laos, Nepal i Kazahstan izgradnjom puteva i željeznica. Brza željeznica Kina-Evropa otvorila je novi kanal za kopneni transport Azija-Evropa, postajući sidro stabilnosti za globalne lance snabdijevanja. Multilateralne institucije za finansijsku saradnju, kao što su Azijska infrastrukturna investiciona banka, Fond puta svile i Nova razvojna banka, osnovane su jedna za drugom, pomažući u rješavanju nedostatka sredstava za izgradnju globalne infrastrukture u zemljama u razvoju. Štaviše, kako se poboljšava komunikacija i saradnja u obrazovanju, kulturi i turizmu, tako je procvjetala i međuljudska razmjena i međusobno učenje među civilizacijama duž rute.

Treće, Inicijativa je pomogla u optimizaciji globalnog razvoja i globalnog upravljanja. U moderno doba, globalni izazovi kao što su ekonomska recesija, unilateralizam i protekcionizam i regionalni sukobi se pojavljuju i opsjedaju svijet, a međunarodna zajednica vapi za neophodnim reformama. U okviru Inicijative, Kina i zemlje koje sarađuju zajedno promovišu ekonomsku otvorenost i saradnju, napuštaju antiglobalističke poteze i geopolitičke kalkulacije i doprinose zdravoj ekonomskoj globalizaciji. Kina nikada ne vjeruje da u svijetu postoji samo jedan razvojni modul, ali naglašava da svaka zemlja treba da bira svoj razvojni put u skladu sa svojim nacionalnim uslovima. BRI podržava istinski multilateralizam, uzima u obzir interese svih dionika i omogućava ljudima svih strana da učine „kolač“ većim i ravnopravnije ga dijele. Stoga je BRI pojačala glas zemalja u razvoju i ekonomija u nastajanju u regionalnom i globalnom ekonomskom upravljanju, i od velikog je značaja za reformu globalnog upravljanja.

Nove mogućnosti

Izgradnja Inicijative iz vizije u stvarnost i njeno pretvaranje iz koncepta u stvarnu akciju u protekloj deceniji nije bio lak zadatak – zahvaljujući zajedničkim naporima svih strana, BRI je pokazala otpornost i njena budućnost izgleda obećavajuće. Očekuje se da će dugo očekivani Treći forum za međunarodnu saradnju Pojas i put stvoriti nove mogućnosti za međunarodnu saradnju i prenijeti signal da bi BRI mogao promovirati jedinstvo, međusobnu povezanost i zajednički razvoj među zemljama širom svijeta. U stvari, osim Inicijative, kineski predsjednik Xi Jinping je također predložio tri druge inicijative u protekle tri godine, odnosno Globalnu razvojnu inicijativu, Inicijativu za globalnu sigurnost i Globalnu civilizacijsku inicijativu, koje su naširoko pozdravljene od strane međunarodne zajednice – Kina postepeno postaje još konstruktivniji doprinos globalnom razvoju i globalnom upravljanju.

Piše: Njegova ekselencija Wei Hongtian